Holiday Palace รูนีย์จำใจลาผีเพื่อโอกาสลงเล่น

Holiday Palace

กองหน้าทีมชาติอังกฤษเผยว่าเขาจะไม่ลืมช่วงเวลาที่ค้าแข้งกับทีมปีศาจแดงอย่างแน่นอน แต่จำใจต้องโบกมือลาทีมเพราะต้องการลงสนามอย่างต่อเนื่องกอง

Holiday Palace หน้าทีมชาติอังกฤษเผยว่าเขาจะไม่ลืมช่วงเวลาที่ค้าแข้งกับทีมปีศาจแดงอย่างแน่นอน แต่จำใจต้องโบกมือลาทีมเพราะต้องการลงสนามอย่างต่อเนื่องกองหน้าทีมชาติอังกฤษเผยว่าเขาจะไม่ลืมช่วงเวลาที่ค้าแข้งกับทีมปีศาจแดงอย่างแน่นอน แต่จำใจต้องโบกมือลาทีมเพราะต้องการลงสนามอย่างต่อเนื่องกองหน้าทีมชาติอังกฤษเผยว่าเขาจะไม่ลืมช่วงเวลาที่ค้าแข้งกับทีมปีศาจแดงอย่างแน่นอน แต่จำใจต้องโบกมือลาทีมเพราะต้องการลงสนามอย่างต่อเนื่องกองหน้าทีมชาติ

อังกฤษเผยว่าเขาจะไม่ลืมช่วงเวลาที่ค้าแข้งกับทีมปีศาจแดงอย่างแน่นอน แต่จำใจต้องโบกมือลาทีมเพราะต้องการลงสนามอย่างต่อเนื่องกองหน้าทีมชาติอังกฤษเผยว่าเขาจะไม่ลืมช่วงเวลาที่ค้าแข้งกับทีมปีศาจแดงอย่างแน่นอน แต่จำใจต้องโบกมือลาทีมเพราะต้องการลงสนามอย่างต่อเนื่องกองหน้าทีมชาติอังกฤษเผยว่าเขาจะไม่ลืมช่วงเวลาที่ค้าแข้งกับทีมปีศาจแดงอย่างแน่นอน แต่จำใจต้องโบกมือลาทีมเพราะต้องการลงสนามอย่างต่อเนื่องกองหน้าทีมชาติ

อังกฤษเผยว่าเขาจะไม่ลืมช่วงเวลาที่ค้าแข้งกับทีมปีศาจแดงอย่างแน่นอน แต่จำใจต้องโบกมือลาทีมเพราะต้องการลงสนามอย่างต่อเนื่องกองหน้าทีมชาติอังกฤษเผยว่าเขาจะไม่ลืมช่วงเวลาที่ค้าแข้งกับทีมปีศาจแดงอย่างแน่นอน แต่จำใจต้องโบกมือลาทีมเพราะต้องการลงสนามอย่างต่อเนื่อง