เว็บบอลสเต็ป ออนไลน์ในต่างประเทศ

ออนไลน์ในต่างประเทศและการเล่นเกมผู้ประกอบการถือใบอนุญาตที่ออกโดยผู้มีอำนาจ เว็บบอลสเต็ป เขตเศรษฐกิจ เว็บบอลสเต็ป แต่การดำเนินงานภายใต้เขตอำนาจอีกกว่า เว็บบอลสเต็ป ของจะกล่าวว่าเป็นผู้เสียภาษีหลักของ บริษัท ฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 80% ของรายได้

สื่อ เว็บบอลสเต็ป รายงานว่าในวันพุธที่ เว็บบอลสเต็ป ซีอีโอและผู้บริหาร เว็บบอลสเต็ป ของรายได้ของ บริษัท มาจากการดำเนินการพนันที่ผิดกฎหมาย

ในงานแถลงข่าวนายแลมบิโนอธิบายว่ารายได้นั้นมาจากผู้ประกอบการนอกชายฝั่ง เว็บบอลสเต็ป และออนไลน์ซึ่งได้รับอนุญาตจาก เว็บบอลสเต็ป แต่ดำเนินงานนอกเขตอำนาจของ เว็บบอลส เต็ปซึ่งรับผิดชอบการบริหารความยุติธรรมภายในเขตซานตาอานาในจังหวัดคากายัน ดังนั้นผู้ประกอบการดังกล่าวมีใบอนุญาตในการดำเนินการ แต่ไม่ใช่ผู้ประกอบการที่เหมาะสม

ปีก่อนหน้านี้มีความถูกต้องมากขึ้นใน 2 กุมภาพันธ์ , ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของฟิลิปปินส์ เว็บบอลสเต็ป ลงนามที่เรียกว่าคำสั่งผู้บริหารฉบับที่ 13 ซึ่งพยายามที่จะต่อสู้กับการปฏิบัติที่เล่นการพนันใด

เว็บบอลสเต็ป เรียกร้องให้ทุกหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเข้าร่วมกองกำลังโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดการดำเนินงานด้านการพนันที่ผิดกฎหมายซึ่งมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ประกอบการเล่นการพนันที่ปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนี้ เว็บบอลสเต็ป อย่างชัดเจนชี้ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อร่างกฎหมายเช่น เว็บบอลสเต็ป